Yhteisöllisyys on keskeisessä roolissa työntekijän hyvinvoinnin ja ammattitaidon kannalta. Tämän yhteisöllisyyden saavuttamiseksi me Ambanilla haluamme mahdollistaa niin virallisen kuin epävirallisenkin viestinnän yrityksemme sisällä. Olemme avanneet näitä tarkoituksia varten kaksi uutta viestintäkanavaa, joiden tarkoitus on tehostaa yhteisön sisäistä kommunikaatiota ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Tiedon jakaminen

Ambanin osaavien kehittäjien keskimääräinen kokemus IT-alalta on 22+ vuotta. Kaiken tämän kokemuksen tuomalla varmuudella useimmat projektien haasteet ratkeavat ongelmitta, mutta kokenutkin konsultti kaipaa välillä sparrausta. Jokaisen uuden teknologian tunteminen on mahdotonta. Tästä syystä osaavasta ja monipuolisesta verkostosta voi olla paljonkin hyötyä konsultin työssä.

Ambanilla on selkeät viestintäkanavat, joiden kautta yhteistä ja monipuolista osaamista voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja ongelmatilanteissa yhteisömme voi löytää yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Mugnificent Morning

Sisäisissä Mugnificent Morning tapaamisissamme voimme tuoda esiin ideoita, toiveita, ongelmia tai mitä tahansa jakamisen arvoista. Näiden kahvihetkien tarkoitus on toimia myös eräänlaisena alustana Innovation Factory ja Community development toiminalle. Tapaamisissa voi tuoda esiin omia toiveita koulutuksista, yhteisistä tapahtumista, toiminnasta tai kertoa innovatiivisesta ideasta Innovation Factory ohjelmaa varten.

Voit lukea lisää innovation factorysta täältä.

Community development

Itsensä ja ammattitaitonsa tietoinen ja systemaattinen kehittäminen on monesti haastavaa. Se vaatii pitkäjänteisyyttä, järjestelmällisyyttä ja organisaatiokykyä. Amban haluaa auttaa työntekijöitänsä tässä ja tarjoaa mahdollisuuden osallistua sosiaaliseen itsensä kehittämiseen. Community developmentilla on monia muotoja. Joku voi haluta opettaa omia taitojaan muille, toinen organisoi itselleen ja muille pääsyn online-workshoppiin, ja kolmas voi haluta sertifioitua muiden kanssa yhdessä johonkin tiettyyn ammattiaiheeseen. Pääasia kuitenkin on se, että sinä itse kehityt, opit uusia asioita, ja tekeminen on hauskaa ja mielenkiintoista.

Tech-päivät ja Hackathonit

Tech-päivät ovat muutaman tunnin mittaisia koulutuspäiviä, joiden aikana yksi tai useampi Ambanilainen voi jakaa omaa osaamistaan muille. Pyrimme pistämään merkille eri osaamisalueita, joiden kehittäminen edistää Ambanilaisten ammattitaitoa mahdollisimman paljon. Tech-päivien perinteeksi ovat muodostuneet pandemian aikana kotiin tilatut lounaat Ambanin toimesta.

Hackathonit ovat toistaisesti sisäisesti järjestettäviä vapaamuotoisia koodausviikonloppuja, joiden tavoitteena on valita tuote esim. Innovation Factoryn kautta esiin tuotu idea ja ideoida, koodata ja kehittää kyseistä ideaa edelleen. Hackathon reissuilla voidaan luoda POC:eja, demoja tai kehittää jo olemassa olevaa tuotetta. Sauna, palju ja hyvä ruoka, sekä rento jutustelu kuuluvat tapahtuman henkeen.