Ratkaisun avulla hakemusten käsittelyaika laski noin 70% ja käsin tehtävän työn määrä väheni murto-osaan.