Ambanin kesätyöntekijät 2022

Ambanin kesätyöntekijät 2022

Niin sitä taas huomaa syksyn tulleen, kun kaksi kesätyöntekijämme jatkavat matkaansa kiitosten kera takaisin opintojen pariin… Tai ainakin toinen heistä.

Tänä kesänä Amban päätti palkata kaksi kesätyöntekijää. Halusimme tarjota näille opiskelijoille mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja tutustua työelämään sellaisena kuin se todella on.

Mikael tuli Ambanille oppimaan ja auttamaan erityisesti Chatbot teknologioiden kehityksen parissa ja pääsi mukaan kehittämään pian julkaistavaa asiakaspalvelu kokonaisuutta. Parikoodauksen avulla Mikael oppi hämmästyttävän nopeasti erilaisten käyttämiemme työkalujen käytön ja bottien rakentamisen alusta loppuun. Mikael oli mukana myös monissa muissa bisneskriittisissä tehtävissä, ja hänen panoksensa näkyy nyt niin Ambanin uudistetuilla verkkosivuilla kuin myös prosesseissa, joita hän auttoi kehittämään.

Minulla onkin ilo kertoa, että Mikael on nyt vain muutama viikko kesätöiden päättymisestä allekirjoittanut työsopimuksen Ambanin kanssa ja jatkaa apunamme opintojensa ohessa.

Ella on ollut aikaisemminkin Ambanilla auttavana kätenä. Tänä kesänä hän auttoi kehittämään Ambanin viestintää luomalla uusia sosiaalisen median kanavia ja huolehtimalla aktiivisuudesta eri alustoilla. Ella pääsi myös tutustumaan erilaisten maksullisten markkinointi kampanjoiden luomiseen ja niiden toimivuuden seurantaan. Erinomaisen Englannin kielen taitonsa ansiosta Ellasta oli valtavasti apua myös Ambanin verkkosivujen kääntötyössä.

Keräämämme palautteen perusteella onnistuimme tavoitteessamme ja tarjosimme riittävästi haastetta, monipuolisia tehtäviä ja tukea niiden suorittamisessa. Ella ja Mikael olivat molemmat todella tyytyväisiä Ambaniin työnantajana.

Kiitos mahtavasta kesästä Ella ja Mikael!  

Syksyn ensimmäinen tapahtuma

Syksyn ensimmäinen tapahtuma

Syksyn ensimmäinen tapaaminen jälleen kasvaneella tiimillä oli onnistunut. Saimme viettää rentoa iltaa mahtavassa seurassa. Aloitimme Itsudemon kattavalla buffetilla ja tutustuimme uusiin Ambanilaisiin. Kävimme myös läpi tulevaisuuden suunnitelmia sekä Ambanin omien sisäisten työkalujen kehitystä ja siihen liittyvää lokakuun hackathonia. Hackathon tulee olemaan mielenkiintoinen 4pv kestävä tapahtuma Low-Code + Pro-Code ohjelmistokehityksestä, mutta tästä kerromme lisää erillisessä julkaisussa ensikuussa.

Ambanin tiimi Itsudemolla

Syönnin jälkeen vietimme hauskan keilailuhetken Kampissa, jossa keilat kaatuilivat; kenellä enemmän ja kenellä vähemmän. Vähemmän kilpailuhenkeä, mutta sitäkin enemmän toisten kannustamista ja iloitsemista toisen onnistumisista – niin kuin meilläpäin yleensä 🙂 Kannustava ilmapiiri ja mielenkiintoiset hommat sekä tyytyväiset tekijät – niistä meidät tunnetaan. Ambanin työnhaku on aina auki, joten jos tämä resonoi niin ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan Ambanin tiimiin!


Ambanin tiimi keilaamassa
Työhyvinvointi: Ammatillinen yhteisöllisyys

Työhyvinvointi: Ammatillinen yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on keskeisessä roolissa työntekijän hyvinvoinnin ja ammattitaidon kannalta. Tämän yhteisöllisyyden saavuttamiseksi me Ambanilla haluamme mahdollistaa niin virallisen kuin epävirallisenkin viestinnän yrityksemme sisällä. Olemme avanneet näitä tarkoituksia varten kaksi uutta viestintäkanavaa, joiden tarkoitus on tehostaa yhteisön sisäistä kommunikaatiota ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Tiedon jakaminen

Ambanin osaavien kehittäjien keskimääräinen kokemus IT-alalta on 22+ vuotta. Kaiken tämän kokemuksen tuomalla varmuudella useimmat projektien haasteet ratkeavat ongelmitta, mutta kokenutkin konsultti kaipaa välillä sparrausta. Jokaisen uuden teknologian tunteminen on mahdotonta. Tästä syystä osaavasta ja monipuolisesta verkostosta voi olla paljonkin hyötyä konsultin työssä.

Ambanilla on selkeät viestintäkanavat, joiden kautta yhteistä ja monipuolista osaamista voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja ongelmatilanteissa yhteisömme voi löytää yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Mugnificent Morning

Sisäisissä Mugnificent Morning tapaamisissamme voimme tuoda esiin ideoita, toiveita, ongelmia tai mitä tahansa jakamisen arvoista. Näiden kahvihetkien tarkoitus on toimia myös eräänlaisena alustana Innovation Factory ja Community development toiminalle. Tapaamisissa voi tuoda esiin omia toiveita koulutuksista, yhteisistä tapahtumista, toiminnasta tai kertoa innovatiivisesta ideasta Innovation Factory ohjelmaa varten.

Voit lukea lisää innovation factorysta täältä.

Community development

Itsensä ja ammattitaitonsa tietoinen ja systemaattinen kehittäminen on monesti haastavaa. Se vaatii pitkäjänteisyyttä, järjestelmällisyyttä ja organisaatiokykyä. Amban haluaa auttaa työntekijöitänsä tässä ja tarjoaa mahdollisuuden osallistua sosiaaliseen itsensä kehittämiseen. Community developmentilla on monia muotoja. Joku voi haluta opettaa omia taitojaan muille, toinen organisoi itselleen ja muille pääsyn online-workshoppiin, ja kolmas voi haluta sertifioitua muiden kanssa yhdessä johonkin tiettyyn ammattiaiheeseen. Pääasia kuitenkin on se, että sinä itse kehityt, opit uusia asioita, ja tekeminen on hauskaa ja mielenkiintoista.

Tech-päivät ja Hackathonit

Tech-päivät ovat muutaman tunnin mittaisia koulutuspäiviä, joiden aikana yksi tai useampi Ambanilainen voi jakaa omaa osaamistaan muille. Pyrimme pistämään merkille eri osaamisalueita, joiden kehittäminen edistää Ambanilaisten ammattitaitoa mahdollisimman paljon. Tech-päivien perinteeksi ovat muodostuneet pandemian aikana kotiin tilatut lounaat Ambanin toimesta.

Hackathonit ovat toistaisesti sisäisesti järjestettäviä vapaamuotoisia koodausviikonloppuja, joiden tavoitteena on valita tuote esim. Innovation Factoryn kautta esiin tuotu idea ja ideoida, koodata ja kehittää kyseistä ideaa edelleen. Hackathon reissuilla voidaan luoda POC:eja, demoja tai kehittää jo olemassa olevaa tuotetta. Sauna, palju ja hyvä ruoka, sekä rento jutustelu kuuluvat tapahtuman henkeen.

Katsaus onnistuneeseen kevääseen 2022

Katsaus onnistuneeseen kevääseen 2022

Onnistuneen – itseasiassa jopa Ambanin kannalta historiallisen hyvin onnistuneen – kevään kunniaksi päätin kirjoittaa lyhyen koosteen kevään kohokohdista.

Alkuvuodesta, noin helmikuun tienoilla, me päätimme todella panostaa Ambanin kasvuun ja kehitykseen. Asetimme itsellemme korkeat tavoitteet ja mittarit ja ryhdyimme tuumasta toimeen. Uudelleenorganisoimme myynnin prosessit ja palkkasimme lisävoimia rekrytoinnin ja myynnin tueksi. Tulosta oli nähtävillä nopeasti.

Tätä seuranneen neljän kuukauden aikana olemme allekirjoittaneet lähes kymmenkunta uutta sopimusta, kehittäneet uuden sisäisen hallinnointijärjestelmän, parantaneet sisäisiä prosessejamme, tehostaneet viestintää sekä laajentaneet jo entuudestaan kattavaa kumppaniverkostoamme huomattavasti. Konkreettisesti tämä onnistuminen näkyy tietenkin yrityksemme liikevaihdossa, mutta myös jatkuvana positiivisena energiana, jota onnistumisen tunne tuo toimistollemme.

Kasvutavoitteiden ohessa erityisesti toimitusjohtajallemme on ollut tärkeää nykyisten ja tulevien työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Siksi olemmekin avanneet uusia sisäisiä viestintäkanavia, jotka lisäävät avointa keskustelua Ambanin hallinnon ja konsulttien välillä.

Kevään aikana myös Ambanin tytäryhtiö sai MVP-tuotteensa valmiiksi, ja se on ollut muutaman tyytyväisen asiakkaan käytössä jo muutamia kuukausia. Tytäryhtiön puolella markkinointi ja myynti pyritään käynnistämään voimakkaasti kesän jälkeen, jolloin tavoitteenamme on myös panostaa tuotteen jatkokehitykseen toden teolla.

Kokonaisuudessaan kevät on siis ollut työntäyteinen ja monin tavoin erittäin onnistunut. Haluankin kiittää kaikkia Ambanlaisia ja kumppaneitamme, joiden ansiosta tämä kaikki on onnistunut. Erityiskiitoksen haluan sanoa hallinnolliselle tiimillemme, joka on sinnikkäällä työasenteellaan ylittänyt kaikki mahdolliset odotukset. Tästä on hyvä suunnata juhannuksen viettoon ja hyvin ansaituille kesälomille. Suuntaamme kohti (toivottavasti) yhtä lailla onnistuvaa syksyä!

Hyvää juhannusta kaikille,

Tuomas

Työhyvinvointi: Ura ja innovaatio

Työhyvinvointi: Ura ja innovaatio

Amban Työnantajana

Urapolut Ambanilla rakentuvat sinun kiinnostuksenkohteiden ja tarpeiden mukaan. Pääset mukaan yrittäjähenkiseen tiimiin, jossa voit vaikuttaa. Saat vapautta ja vastuuta, mutta myös mahdollisuuden kehittää ja jakaa osaamistasi tiiviin samanhenkisen porukan kanssa. Pääset vaikuttamaan työhösi sekä yrityksen toimintatapoihin.

Projektivalinnan tärkeys

Työntekijän kyky vaikuttaa työhön sen eri osa-alueilla on suoraan yhdistettävissä hänen hyvinvointiinsa.

Ambanilla haluamme mahdollistaa kaikille heidän toiveitansa vastaavan ympäristön, jotta kukin pääsee toteuttamaan itseään. Me ymmärrämme, että ihminen on kokonaisuus ja kun hän voi työssään hyvin, se heijastuu positiivisesti elämän kaikille osa-alueille.

Luonne, elämäntilanne ja monet muut tekijät vaikuttavat siihen kuinka keskeisessä roolissa työpaikka on kenenkin elämässä. Toiset kaipaavat turvallisen ja mielenkiintoisen työpaikan, kun taas toiset haluavat kehittyä urallaan, haastaa itseään ja oppia uutta nopeatempoisessa ja modernissa ympäristössä. Työ, joka ei vastaa nykyisen elämäntilanteen asettamia tarpeita tai urakehityksen haaveita, vaikuttaa negatiivisesti motivaatioon, hyvinvointiin ja kokonaisvaltaiseen tyytyväisyyteen työpaikalla. Siksi onkin tärkeää, että jokainen konsultti voi itse vaikuttaa projektinsa valintaan.

Mutta kuinka voin vaikuttaa?

Olemme avoimia prosessissamme ja uskomme, että avoin ja molemminpuolinen kommunikaatio vie pitkälle. Kysymme sinulta ”Millainen olisi unelma projektisi?” ja vastauksesi perusteella ehdotamme sinulle mielestämme sopivia projektivaihtoehtoja. Täten pyrimme löytämään kiinnostavia ja oikeanlaisia projekteja, jotka vastaavat sinun toiveitasi. Ole myös tietoinen omista toiveistasi, ja mikäli sinulle suositeltu projekti ei vastaa toiveitasi, ilmaise se selkeästi.

Näin sinä itse voit vaikuttaa projektin valintaan Ambanilla.

Kun projekti ja työntekijän kiinnostus kohtaavat, saa asiakas projektiinsa motivoituneen ja sitoutuneen konsultin, joka on kiinnostunut toteuttamaan ratkaisut parhaalla mahdollisella tavalla. Optimaalisessa tilanteessa konsulttimme tuo projektiin vahvan tietotaidon ja osaamisen, ja pääsee kehittämään omaa osaamistaan projektissa. Kun työntekijä voi työssään hyvin, se näkyy myös hänen tehokkuudessaan sekä työn jäljessä.

Näin kehität uraasi Ambanilla

Urakehitysmahdollisuudet ovat myös monelle tärkeä piirre työpaikan valinnassa. Mielestämme on tärkeä antaa mahdollisuus suunnata osaamistaan itse määritettyyn suuntaan ja tätä kautta edistää omaa urakehitystä. Kun osaamisesi karttuu ja kehityt työssäsi, on sillä positiivinen vaikutus niin sinuun kuin myös koko Ambanin tiimiin.

Urakehityksen tukena Amban etsii sinulle projekteja, jotka edistävät osaamistasi oikeaan suuntaan. Harjoitamme myös ammatillista osaamistasi tukevaa pitkän tähtäimen koulutusta ja sertifiointia, jotka tukevat sinua työssäsi.

Kuten myös projektin valinnassa, on avoimuus ja kommunikaatio urasi ja ammatillisen kehityksesi kannalta tärkeää. Mikäli koet tarvitsevasi koulutusta tai muuta tukemaan tekemistäsi, tuo se rohkeasti esiin ja teemme parhaamme auttaaksemme sinua.

Luo oma polkusi

Innovation Factory on Ambanin oma Innovaatio-ohjelma, jonka tarkoitus on kannustaa Ambanilaisia toteuttamaan omia ideoitaan yhdessä. Innovation Factory antaa sinulle enemmän vapautta, mahdollisuuksia ja valtaa toteuttaa itseäsi. Yksinkertaisemmin sanottuna pääset esittelemään ideoita ja keksintöjä Ambanin tiimille suojatussa ympäristössä, ja saat mahdollisuuden työstää niitä kollegojesi kanssa.

Kun todella haluat vaikuttaa omaan tulevaisuuteesi tai uraasi, on Innovation Factory turvallinen ja matalan riskin vaihtoehto itsesi toteuttamiselle. Tutustu paremmin Innovation Factoryn toimintaan osoitteessa Amban.fi/innovaton-factory.