Hackathon 3: My Amban – ja Pro Amban -kokonaisuus

Hackathon 3: My Amban – ja Pro Amban -kokonaisuus

Jälleen yksi Hackathon on saatu pakettiin ja palaamme hienolta viikonlopulta takaisin töiden pariin. Niille, jotka eivät ole aikaisempia hackathon-blogejamme lukeneet, Hackathon-tapahtumat ovat vapaaehtoisia teknologiapainotteisia virkistäytymisviikonloppuja, joiden aikana toteutamme ennaltasuunnitellun ratkaisun. Ajatuksena on kuitenkin hyödyllinen tekeminen, eli pyrimme rennossa ilmapiirissä kehittämään hyödyllisiä työkaluja yrityksen toiminnan kehittämiseksi.

Kuten aina ennenkin, olimme ennalta suunnitelleet toteutettavan kokonaisuuden ja yksi Hackathonin järjestäjistä oli ehtinyt pystyttää myös toimivan ympäristön valmiiksi Azureen. Tavoite kokonaisuudessaan oli rakentaa sisäiseen käyttöön mobiiliapplikaatio Power Apps -alustalle, sekä nettisivut pian julkaistavalle Pro Amban -kokonaisuudelle. Nettisivut toteutettiin React-, Next.js-, Typescript-, Tailwind- ja Sanity -työkaluilla.

Hackathon kesti yhteensä 4 päivää ja sinne osallistui 9 Ambanilaista.

Torstaina suuntasimme Karjalohjan Villa Vanhaan Passiin. Kimppakyydit ja aikataulutus järjestettiin joustavasti siten, että mahdollisimman moni pääsi samoilla kyydeillä. Hackathonin fasiliteettina toimi Karjalohjan Villa Vanhan Passin tarjoamat upeat puitteet. Japanilaistyylinen joogastudio, jossa meditaatiot ja virtapiirit aamuin illoin, riittävän kokoinen sauna ja tietenkin upeat maisemat ja paljon tilaa tiimin lukuisille näytöille ja tietokoneille.

Torstaina tutustuimme yhdessä uusiin työkaluihin, hackathon-projektin kokonaisuuteen ja jaoimme alustavasti rooleja tiimin kesken. Sitten vain sauna lämpimäksi ja ruoka uuniin.

Perjantai oli ensimmäinen koodaus päivä. Aloitimme aamusta ja hieman aikaa meni, kun totuttelimme uusien kielien ja frameworkien käyttöä. Pian kuitenkin homma lähti rullaamaan ja iltaan mennessä olimmekin saaneet mobiilipuolen applikaatiot pystytettyä ja datamallin rakennettua. Perjantai-ilta sisälsi myös kitaransoittoa ja YouTuben tarjoaman karaokeelämyksen. Ainiin, ja tietenkin myös saunan!

Lauantai jatkui hyvin samoissa merkeissä kuin perjantai. Mobiilipuolta hienosäädettiin, Web-projektin kanssa saimme datan ilmestymään sivulle ja pääsimme tutustumaan Tailwind 3 :n hieman erilaiseen tapaan stailata sivu. Noin klo 22 illalla alkoi projekti lähestyä maalia… Hieman kuitenkin jäi vielä tehtävää kotiinkin.

Sunnuntaina sitten aamusta siivous ja kotia kohti.

Kiitos kaikille upeasta viikonlopusta! Oli mukavaa oppia uusia teknologioita ja viettää aikaa mahtavan työporukan kanssa.

Loppuun vielä erityismaininta: Hackathoneilla on aina ollut hyvää ruokaa, mutta ruoka- ja juomapuoli oli tähänastisista Hackathoneista ehdottomasti parhaiten järjestetty.

Työhyvinvointi: Ammatillinen yhteisöllisyys

Työhyvinvointi: Ammatillinen yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on keskeisessä roolissa työntekijän hyvinvoinnin ja ammattitaidon kannalta. Tämän yhteisöllisyyden saavuttamiseksi me Ambanilla haluamme mahdollistaa niin virallisen kuin epävirallisenkin viestinnän yrityksemme sisällä. Olemme avanneet näitä tarkoituksia varten kaksi uutta viestintäkanavaa, joiden tarkoitus on tehostaa yhteisön sisäistä kommunikaatiota ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Tiedon jakaminen

Ambanin osaavien kehittäjien keskimääräinen kokemus IT-alalta on 22+ vuotta. Kaiken tämän kokemuksen tuomalla varmuudella useimmat projektien haasteet ratkeavat ongelmitta, mutta kokenutkin konsultti kaipaa välillä sparrausta. Jokaisen uuden teknologian tunteminen on mahdotonta. Tästä syystä osaavasta ja monipuolisesta verkostosta voi olla paljonkin hyötyä konsultin työssä.

Ambanilla on selkeät viestintäkanavat, joiden kautta yhteistä ja monipuolista osaamista voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja ongelmatilanteissa yhteisömme voi löytää yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Mugnificent Morning

Sisäisissä Mugnificent Morning tapaamisissamme voimme tuoda esiin ideoita, toiveita, ongelmia tai mitä tahansa jakamisen arvoista. Näiden kahvihetkien tarkoitus on toimia myös eräänlaisena alustana Innovation Factory ja Community development toiminalle. Tapaamisissa voi tuoda esiin omia toiveita koulutuksista, yhteisistä tapahtumista, toiminnasta tai kertoa innovatiivisesta ideasta Innovation Factory ohjelmaa varten.

Voit lukea lisää innovation factorysta täältä.

Community development

Itsensä ja ammattitaitonsa tietoinen ja systemaattinen kehittäminen on monesti haastavaa. Se vaatii pitkäjänteisyyttä, järjestelmällisyyttä ja organisaatiokykyä. Amban haluaa auttaa työntekijöitänsä tässä ja tarjoaa mahdollisuuden osallistua sosiaaliseen itsensä kehittämiseen. Community developmentilla on monia muotoja. Joku voi haluta opettaa omia taitojaan muille, toinen organisoi itselleen ja muille pääsyn online-workshoppiin, ja kolmas voi haluta sertifioitua muiden kanssa yhdessä johonkin tiettyyn ammattiaiheeseen. Pääasia kuitenkin on se, että sinä itse kehityt, opit uusia asioita, ja tekeminen on hauskaa ja mielenkiintoista.

Tech-päivät ja Hackathonit

Tech-päivät ovat muutaman tunnin mittaisia koulutuspäiviä, joiden aikana yksi tai useampi Ambanilainen voi jakaa omaa osaamistaan muille. Pyrimme pistämään merkille eri osaamisalueita, joiden kehittäminen edistää Ambanilaisten ammattitaitoa mahdollisimman paljon. Tech-päivien perinteeksi ovat muodostuneet pandemian aikana kotiin tilatut lounaat Ambanin toimesta.

Hackathonit ovat toistaisesti sisäisesti järjestettäviä vapaamuotoisia koodausviikonloppuja, joiden tavoitteena on valita tuote esim. Innovation Factoryn kautta esiin tuotu idea ja ideoida, koodata ja kehittää kyseistä ideaa edelleen. Hackathon reissuilla voidaan luoda POC:eja, demoja tai kehittää jo olemassa olevaa tuotetta. Sauna, palju ja hyvä ruoka, sekä rento jutustelu kuuluvat tapahtuman henkeen.

Työhyvinvointi: Ura ja innovaatio

Työhyvinvointi: Ura ja innovaatio

Amban Työnantajana

Urapolut Ambanilla rakentuvat sinun kiinnostuksenkohteiden ja tarpeiden mukaan. Pääset mukaan yrittäjähenkiseen tiimiin, jossa voit vaikuttaa. Saat vapautta ja vastuuta, mutta myös mahdollisuuden kehittää ja jakaa osaamistasi tiiviin samanhenkisen porukan kanssa. Pääset vaikuttamaan työhösi sekä yrityksen toimintatapoihin.

Projektivalinnan tärkeys

Työntekijän kyky vaikuttaa työhön sen eri osa-alueilla on suoraan yhdistettävissä hänen hyvinvointiinsa.

Ambanilla haluamme mahdollistaa kaikille heidän toiveitansa vastaavan ympäristön, jotta kukin pääsee toteuttamaan itseään. Me ymmärrämme, että ihminen on kokonaisuus ja kun hän voi työssään hyvin, se heijastuu positiivisesti elämän kaikille osa-alueille.

Luonne, elämäntilanne ja monet muut tekijät vaikuttavat siihen kuinka keskeisessä roolissa työpaikka on kenenkin elämässä. Toiset kaipaavat turvallisen ja mielenkiintoisen työpaikan, kun taas toiset haluavat kehittyä urallaan, haastaa itseään ja oppia uutta nopeatempoisessa ja modernissa ympäristössä. Työ, joka ei vastaa nykyisen elämäntilanteen asettamia tarpeita tai urakehityksen haaveita, vaikuttaa negatiivisesti motivaatioon, hyvinvointiin ja kokonaisvaltaiseen tyytyväisyyteen työpaikalla. Siksi onkin tärkeää, että jokainen konsultti voi itse vaikuttaa projektinsa valintaan.

Mutta kuinka voin vaikuttaa?

Olemme avoimia prosessissamme ja uskomme, että avoin ja molemminpuolinen kommunikaatio vie pitkälle. Kysymme sinulta ”Millainen olisi unelma projektisi?” ja vastauksesi perusteella ehdotamme sinulle mielestämme sopivia projektivaihtoehtoja. Täten pyrimme löytämään kiinnostavia ja oikeanlaisia projekteja, jotka vastaavat sinun toiveitasi. Ole myös tietoinen omista toiveistasi, ja mikäli sinulle suositeltu projekti ei vastaa toiveitasi, ilmaise se selkeästi.

Näin sinä itse voit vaikuttaa projektin valintaan Ambanilla.

Kun projekti ja työntekijän kiinnostus kohtaavat, saa asiakas projektiinsa motivoituneen ja sitoutuneen konsultin, joka on kiinnostunut toteuttamaan ratkaisut parhaalla mahdollisella tavalla. Optimaalisessa tilanteessa konsulttimme tuo projektiin vahvan tietotaidon ja osaamisen, ja pääsee kehittämään omaa osaamistaan projektissa. Kun työntekijä voi työssään hyvin, se näkyy myös hänen tehokkuudessaan sekä työn jäljessä.

Näin kehität uraasi Ambanilla

Urakehitysmahdollisuudet ovat myös monelle tärkeä piirre työpaikan valinnassa. Mielestämme on tärkeä antaa mahdollisuus suunnata osaamistaan itse määritettyyn suuntaan ja tätä kautta edistää omaa urakehitystä. Kun osaamisesi karttuu ja kehityt työssäsi, on sillä positiivinen vaikutus niin sinuun kuin myös koko Ambanin tiimiin.

Urakehityksen tukena Amban etsii sinulle projekteja, jotka edistävät osaamistasi oikeaan suuntaan. Harjoitamme myös ammatillista osaamistasi tukevaa pitkän tähtäimen koulutusta ja sertifiointia, jotka tukevat sinua työssäsi.

Kuten myös projektin valinnassa, on avoimuus ja kommunikaatio urasi ja ammatillisen kehityksesi kannalta tärkeää. Mikäli koet tarvitsevasi koulutusta tai muuta tukemaan tekemistäsi, tuo se rohkeasti esiin ja teemme parhaamme auttaaksemme sinua.

Luo oma polkusi

Innovation Factory on Ambanin oma Innovaatio-ohjelma, jonka tarkoitus on kannustaa Ambanilaisia toteuttamaan omia ideoitaan yhdessä. Innovation Factory antaa sinulle enemmän vapautta, mahdollisuuksia ja valtaa toteuttaa itseäsi. Yksinkertaisemmin sanottuna pääset esittelemään ideoita ja keksintöjä Ambanin tiimille suojatussa ympäristössä, ja saat mahdollisuuden työstää niitä kollegojesi kanssa.

Kun todella haluat vaikuttaa omaan tulevaisuuteesi tai uraasi, on Innovation Factory turvallinen ja matalan riskin vaihtoehto itsesi toteuttamiselle. Tutustu paremmin Innovation Factoryn toimintaan osoitteessa Amban.fi/innovaton-factory.

Mikä tulee mielikuvituksella – lähtee pois mielikuvituksella

Mikä tulee mielikuvituksella – lähtee pois mielikuvituksella

Mikä tulee mielikuvituksella - lähtee pois mielikuvituksella, stressinhallinta, mentaalivalmennus Järjestimme stressinhallinta- ja mentaalivalmennuksen toimistollamme. Testasimme perustekniikoita henkilökohtaiseen päivittäisen stressinpoistoon niin työssä kuin vapaa-ajalla. Harjoitukset koettiin välittömästi hyödylliseksi ja ja kiinnostavaksi. Jatkossa opiskelemme ja sovellamme eri tekniikoita ja syventäviä opintoja. Painopisteenä on ennaltaehkäistä stressin syntymistä. Miten poistaa jo syntynyt stressi ja tunnistaa syyt. Valmentajan toimii Tapio; hän on seniori mentaalivalmennuksessa. Hänellä on pitkä ja laaja kokemus erilaisista mielenhallintatekniikoista.