Muutosjohtaminen

Muutosjohtaminen

Yrityksen muutoshankkeet tänä päivänä liittyvät useimmiten digitalisuuteen ja digitaaliseen transformaatioon. Vaikka nämä hankkeet ovat usein ICT vetoisia, niin muutos koskettaa ennen kaikkea ihmistä – yrityksen henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita.

Muutosjohtamista tarvitaan, koska totutut toimintatavat muuttuvat ja henkilö voi pelätä työpaikan menetystä tai osaako hän toimia uudessa ’ympäristössä´. Muutos onnistuu vain, jos yritys ja sen johto onnistuu ohjamaan ihmisiä, yhteisöä ja toimintatapoja / kulttuureja haluttuun suuntaan.

Mikäli johto ei osaa kertoa muutoksesta, sen vaikutuksista ja mitä muutoshankkeen myötä konkreettisesti tapahtuu / muuttuu, on riski, että hanke epäonnistuu henkilöstön heikon sitoutumisen vuoksi.

Muutosjohtaminen on ihmisten johtamista yrityksen matkalla/kehityshankkeessa tämänhetkisestä tilanteesta pisteeseen X tavoitteena on yleensä paremmin tuottava liiketoimi, jossa henkilöstön käyttöön tuodaan uusia toimintatapoja ja työkaluja. Muutosten nopeus kiihtyy jatkuvalla tahdilla haastaen henkilöstön jaksamisen ja uuden omaksumisen. Muutosjohtaminen on noussut yritysten kriittiseksi toiminnaksi.

Meiltä löydätte kokeneita muutosjohtajia, jotka ovat työskennelleet kymmenissä vaativissa hankkeissa.

Projektihallinta (hanke- tai projektipäällikkö)

Projektihallinta (hanke- tai projektipäällikkö)

Projektin keskeisimpiä rooleja on hanke- tai projektipäällikön toimi. Hän toimii usein tulkkina tai viestin välittäjänä liiketoiminnan ja ICT:n välillä, vastaa projektin suunnittelusta ja että projekti etenee suunnitelman mukaisesti.

Matkan varrella saattaa tulla yllätyksiä, joihin kukaan ei ole pystynyt varautumaan; kuten sairastapaukset, työpaikan vaihdot, erilaiset odotukset esim. järjestelmän ominaisuuksista. Projektipäällikön tehtävänä on reagoida poikkeamiin tai muuttuvaan tilanteeseen, viestiä siitä ohjausryhmälle, projektiryhmälle ja muille sidosryhmille, selvittää yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa, miten odottamaton tilanne hoidetaan mahdollisimman pienillä vaikutuksilla suunnitelmaan sisältäen aikataulun ja kustannukset.

Kiperissä tilanteissa kokenut projektipäällikkö pysyy rauhallisena, kommunikoi ja hakee ratkaisua tilanteeseen. Hän sitouttaa, kuuntelee ja välittää saamansa ja havaitsemansa tiedon tai asian eri sidosryhmille. Ja tietää koko ajan, missä ’tilassa’ projekti on sekä suunnitelmaan peilaten että tiedostaen, minkälainen ’henki’ projektissa vallitsee.

Kokenut projektipäällikkö on projektihallinnan ammattilainen, mutta hän on myös erittäin hyvä tulkitsemaan signaaleja, esim. muutosvastarintaa. Projektihallinnan lisäksi tarvitaan aina tiimin johtamista, avointa kommunikointia kaikkien sidosryhmien kanssa, ja monia muita taitoja, joita kertyy vain kokemuksen kautta.
Meidän projektipäällikkömme ovat johtaneet kymmeniä erilaisia projekteja (perinteisellä vesiputousmallilla että ketteriä menetelmiä hyödyntäen) ennen kuin ovat liittyneet yritykseemme.

Kaikilla projektipäälliköillämme on sertifikaatit, vuosien kokemus erilaisista hankkeista mukaanlukien monitoimittajahankkeet sekä suosituksia useilta asiakkailta eri toimialoilta.

Toimittajastrategia

Toimittajastrategia

1. Toimittajastrategia; autamme teitä analysoimaan, valitsemaan ja toteuttamaan yrityksellenne sopivin toimittajaympäristö huomioiden mm. tarpeenne, yrityksenne toimialan, koon, arvot ja toimintamallit.

2. Kilpailutus; autamme teitä kilpailuttamaan mm. kehityshankkeenne, ylläpidon ja laitetoimittajat. Riippuen tarpeestanne voimme auttaa teitä koko kilpailutusprosessin – tarjouspyynnön kirjoittamisesta sopimuksen allekirjoittamiseen – tai osan prosessista esimerkiksi pisteyttää toimittajien vastaukset tarjouspyyntöön ja laittaa ne paremmuusjärjestykseen. Esitämme tarvittaessa toimittajalle lisäkysymyksiä.

3. Neuvottelut ja sopimuksen laatiminen; autamme teitä neuvotteluissa loppusuoralle päässeen / päässeiden toimittajien kanssa sekä laatimaan sopimuksen valitun toimittajan kanssa. Kiinnitämme erityisesti huomiota teidän ja toimittajan toimintatapojen ja kommunikoinnin yhteensopivuuteen, kuinka tärkeä asiakas olisitte toimittajalle (joka yleensä heijastuu vasteaikoina kysymyksiinne erityisesti silloin kun kaikki ei suju kuten oli suunniteltu), toimialaosaamiseen, referensseihin samankaltaisissa projekteissa, ehdotetun tiimin kokoonpanoon, hinnoitteluun (hinta ja hinnoittelumalli) , KPIt, avoimuuteen ja kulttuurien yhteensopivuuteen. Sopimusneuvottelussa katsomme, että se on ehtoineen (esim. sanktio, jos projekti viivästyy) teille hyvä ja mahdollisimman joustava.

4. Yhteistyön arvioiminen kehitysehdotusten kera; autamme teitä arvioimaan yhteistyön nykyisten toimittajien kanssa eri osa-alueilla mm. kommunikointi, proaktivisuus ja saavutettavuus. Osa-alueet, joissa näemme kehitettävää, käymme kanssanne läpi.

5. Projektin aikana ja sen lopussa toimittajan arviointi; projektin lopussa suosittelemme vahvasti, että toimittaja arvioidaan projektitoimituksen eri osa-aluiden osalta, jotta teidän on helpompi kommunikoida ja antaa palautetta toimittajalle, mikä toimi projektissa hyvin ja mitä osa-alueita on jatkossa kehitettävä. Jos kyseessä on laaja, kompleksinen, pitkäkestoinen projekti (todennäköisesti monitoimittajaprojekti), niin kokemuksemme mukaan on hyvä tehdä arviointi esim. kunkin projektivaiheen jälkeen