Leanware Oy: Pilvikustannusten optimointi

Leanware Oy: Pilvikustannusten optimointi

Amban Nordic Oy toteutti alkuvuodesta menestyksekkään pilvikustannusten optimointiprojektin Leanware Oy:lle. Cost Optimization -palvelumme avulla tunnistimme 20,5% säästöpotentiaalin asiakkaan Azure ympäristössä, ja saavutetut säästöt ylittivät palvelun kustannukset moninkertaisesti jo ensimmäisen vuoden aikana.

Mistä on kysymys?

Kokemuksemme lukuisista asiakasprojekteista on osoittanut, että yritysten pilvikustannukset ovat usein merkittävästi tarvittavaa korkeammat. Syynä tähän on usein riittämätön tuntemus eri valintojen vaikutuksesta kustannuksiin. Tämän seurauksena yritysten pilvikustannukset voivat huomaamatta paisua tuhansia euroja tarvittavaa suuremmiksi.

Ambanilla olemme syventyneet Azuren kustannusrakenteeseen ja resurssikohtaisiin parhaisiin käytäntöihin. Tämän avulla olemme kehittäneet kustannusoptimointipalvelun, joka auttaa asiakkaitamme ymmärtämään pilvensä kulurakenteen ja tekemään kannattavampia päätöksiä päivittäessään vanhoja tai luodessaan uusia resursseja.

Amban Cloud Cost Optimization

Ympäristöanalyysi

Projekti käynnistyi Leanware Oy:n pilviympäristön analyysilla. Amban Nordic Oy:n Advisory-asiantuntijat suorittivat kartoituksen ympäristöstä, sen reusursseista ja kustannuksista. Tämän jälkeen ympäristön jokaista resurssia tarkasteltiin yksityiskohtaisesti ja kunkin resurssin osalta määritettiin suositeltavat toimenpiteet kustannusten optimoimiseksi. Suositeltavien toimenpiteiden lisäksi kullekkin resurssille määritettiin kriittisyys taso.

Toimenpidesuunnitelman luominen

Ympäristö analyysin pohjalta asiantuntijamme laativat yksityiskohtaisen toimenpidesuunnitelman, joka sisältää tiedot nykyisistä kustannuksista, kalleimmista resursseista ja potentiaalisista säästöistä eri kategorioissa. Suunnitelman tarkoituksena on luoda selkeä polku nykytilanteesta kannattavampaan liiketoimintaan pilvikustannusten osalta. Toimenpidesuunnitelma on jaoteltu toimenpide ryhmiin, jotka määräävät missä järjestyksessä resursseille suositellut muutokset täytyy toteuttaa maksimaalisen säästön saavuttamiseksi.

Toimenpidesuunnitelman läpikäynti asiakkaan kanssa

Projektin päätteeksi Ambanin Lead Advisor kävi yksityiskohtaisesti läpi toimenpidesuunnitelman ja kustannussäästöt Leanware Oy:n kanssa. Tässä vaiheessa asiakkaalla oli mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmasta ja tarvittaessa suunnitelmaa muokattiin asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Amban Cloud Cost Optimization

Palvelusta saadut hyödyt

Leanware Oy saavutti merkittäviä säästöjä pilvikustannuksissaan ja samalla optimoi pilviympäristönsä resurssien käytön. Tämän ansiosta yritys voi jatkossa keskittyä ydinliiketoimintaansa ja kasvattaa sen tehokkuutta entisestään. Säästöjen lisäksi Leanware on saanut käyttöönsä arvokasta tietoa pilvikustannusten hallintaan ja optimointiin liittyvistä parhaista käytännöistä, joiden avulla he voivat jatkossa tehdä entistä parempia päätöksiä pilviympäristönsä hallinnassa.

Terveiset

Kiitos Leanwaren tiimille onnistuneesta ja toimivasta yhteistyöstä!

Tilaa palvelu
Oletko valmis kasvattamaan tuottojasi karsimalla kustannuksiasi?
Ota yhteyttä meidän myyntiin +358 50 313 2191 ja anna Ambanin auttaa sinua tekemään perusteltuja päätöksiä pilviympäristösi optimoimiseksi.
yhteystiedot

TeamIT

Your content goes here. Your content goes here. Your content goes here. Your content goes here. Your content goes here. Your content goes here. Your content goes here. Your content goes here. Your content goes here. Your content goes here. 

Julkishallinto 3

Tässä projektissa oli tavoitteena luoda järjestelmä, joka mahdollistaa pääsyn useisiin palveluihin ja järjestelmiin yhdellä ainoalla kirjautumisella sen sijaan, että jokaiseen täytyisi kirjautua erikseen eri tunnuksia käyttäen.

Julkishallinto 1

Asiakkaalle muodostettiin uusi projektiryhmä kehittämään moderneja ja käyttäjäystävällisiä sovelluksia loppukäyttäjille.