Asiakastyytyväisyysmittari älypuhelimeen

Asiakastyytyväisyysmittari älypuhelimeen

Amban on kehittänyt OpinionPie-palvelun, joka auttaa keräämään arvokasta asiakaspalautetta erilaisten asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Perinteisesti asiakastyytyväisyyttä on mitattu paperi- ja verkkolomakkeilla. Lomakkeet voivat kuitenkin tuntua työläiltä ja niiden täyttäminen unohtuu helposti.

Asiakastyytyväisyyden seuranta on tärkeä työkalu yritysten palvelun laadun varmistamisessa ja palveluiden kehittämisessä. Asiakastyytyväisyys heijastuu myyntiin niin hyvässä kuin pahassa.

OpinionPie on verkkopalvelu, joka toimii asiakaspalvelijan älypuhelimessa – mitään asennustöitä puhelimeen ei tarvitse tehdä. Asiakas voi antaa palautteen muutamalla sormen pyyhkäisyllä ja sovellus on saanut kiitosta intuitiivisuudestaan ja helppokäyttöisyydestään. Kun yritys ottaa sen käyttöön tänään, on tuloksia käytettävissä jo huomenna.

Ratkaisu antaa arvokasta tietoa asiakaskokemuksesta ja -tyytyväisyydestä mm. hotelleille, ravintoloille, rahoitus- ja vakuutusalalle, sosiaali- ja terveysalan yrityksille ja muille palvelualoille (mm. autojen huolto, kauneudenhoito, siivouspalvelut). 

Kotipalveluyritykset

Kotipalveluyrityksille asiakastyytyväisyyden mittaaminen on hyvin tärkeää. Ne yritykset, jotka toimivat palveluntuottajana palvelusetelillä sitoutuvat jo sopimuksissaan toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä. Määrätyn ajan kestävissä asiakassuhteissa on asiakkaan hoitopalaute toimitettava kunnalle kahden viikon kuluessa hoidon päättymisestä ja sen tulee olla kunnan käytettävissä ennen kuin lasku maksetaan. Hyvien hoitopalautteiden varmistamiseksi asiakkaiden arvioita on hyvä kerätä koko hoitosuhteen ajan, jolloin yrityksellä on mahdollisuus puuttua mahdollisiin negatiivisiin palautteisiin välittömästi.

Ratkaisu mahdollistaa asiakastyytyväisyyden vertailun myös eri toimipaikkojen välillä.

Lisätietoja ja demot:
Tapio Hekkala