Työhyvinvointi: Ammatillinen yhteisöllisyys

Työhyvinvointi: Ammatillinen yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on keskeisessä roolissa työntekijän hyvinvoinnin ja ammattitaidon kannalta. Tämän yhteisöllisyyden saavuttamiseksi me Ambanilla haluamme mahdollistaa niin virallisen kuin epävirallisenkin viestinnän yrityksemme sisällä. Olemme avanneet näitä tarkoituksia varten kaksi uutta viestintäkanavaa, joiden tarkoitus on tehostaa yhteisön sisäistä kommunikaatiota ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Tiedon jakaminen

Ambanin osaavien kehittäjien keskimääräinen kokemus IT-alalta on 22+ vuotta. Kaiken tämän kokemuksen tuomalla varmuudella useimmat projektien haasteet ratkeavat ongelmitta, mutta kokenutkin konsultti kaipaa välillä sparrausta. Jokaisen uuden teknologian tunteminen on mahdotonta. Tästä syystä osaavasta ja monipuolisesta verkostosta voi olla paljonkin hyötyä konsultin työssä.

Ambanilla on selkeät viestintäkanavat, joiden kautta yhteistä ja monipuolista osaamista voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja ongelmatilanteissa yhteisömme voi löytää yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Mugnificent Morning

Sisäisissä Mugnificent Morning tapaamisissamme voimme tuoda esiin ideoita, toiveita, ongelmia tai mitä tahansa jakamisen arvoista. Näiden kahvihetkien tarkoitus on toimia myös eräänlaisena alustana Innovation Factory ja Community development toiminalle. Tapaamisissa voi tuoda esiin omia toiveita koulutuksista, yhteisistä tapahtumista, toiminnasta tai kertoa innovatiivisesta ideasta Innovation Factory ohjelmaa varten.

Voit lukea lisää innovation factorysta täältä.

Community development

Itsensä ja ammattitaitonsa tietoinen ja systemaattinen kehittäminen on monesti haastavaa. Se vaatii pitkäjänteisyyttä, järjestelmällisyyttä ja organisaatiokykyä. Amban haluaa auttaa työntekijöitänsä tässä ja tarjoaa mahdollisuuden osallistua sosiaaliseen itsensä kehittämiseen. Community developmentilla on monia muotoja. Joku voi haluta opettaa omia taitojaan muille, toinen organisoi itselleen ja muille pääsyn online-workshoppiin, ja kolmas voi haluta sertifioitua muiden kanssa yhdessä johonkin tiettyyn ammattiaiheeseen. Pääasia kuitenkin on se, että sinä itse kehityt, opit uusia asioita, ja tekeminen on hauskaa ja mielenkiintoista.

Tech-päivät ja Hackathonit

Tech-päivät ovat muutaman tunnin mittaisia koulutuspäiviä, joiden aikana yksi tai useampi Ambanilainen voi jakaa omaa osaamistaan muille. Pyrimme pistämään merkille eri osaamisalueita, joiden kehittäminen edistää Ambanilaisten ammattitaitoa mahdollisimman paljon. Tech-päivien perinteeksi ovat muodostuneet pandemian aikana kotiin tilatut lounaat Ambanin toimesta.

Hackathonit ovat toistaisesti sisäisesti järjestettäviä vapaamuotoisia koodausviikonloppuja, joiden tavoitteena on valita tuote esim. Innovation Factoryn kautta esiin tuotu idea ja ideoida, koodata ja kehittää kyseistä ideaa edelleen. Hackathon reissuilla voidaan luoda POC:eja, demoja tai kehittää jo olemassa olevaa tuotetta. Sauna, palju ja hyvä ruoka, sekä rento jutustelu kuuluvat tapahtuman henkeen.

Katsaus onnistuneeseen kevääseen 2022

Katsaus onnistuneeseen kevääseen 2022

Onnistuneen – itseasiassa jopa Ambanin kannalta historiallisen hyvin onnistuneen – kevään kunniaksi päätin kirjoittaa lyhyen koosteen kevään kohokohdista.

Alkuvuodesta, noin helmikuun tienoilla, me päätimme todella panostaa Ambanin kasvuun ja kehitykseen. Asetimme itsellemme korkeat tavoitteet ja mittarit ja ryhdyimme tuumasta toimeen. Uudelleenorganisoimme myynnin prosessit ja palkkasimme lisävoimia rekrytoinnin ja myynnin tueksi. Tulosta oli nähtävillä nopeasti.

Tätä seuranneen neljän kuukauden aikana olemme allekirjoittaneet lähes kymmenkunta uutta sopimusta, kehittäneet uuden sisäisen hallinnointijärjestelmän, parantaneet sisäisiä prosessejamme, tehostaneet viestintää sekä laajentaneet jo entuudestaan kattavaa kumppaniverkostoamme huomattavasti. Konkreettisesti tämä onnistuminen näkyy tietenkin yrityksemme liikevaihdossa, mutta myös jatkuvana positiivisena energiana, jota onnistumisen tunne tuo toimistollemme.

Kasvutavoitteiden ohessa erityisesti toimitusjohtajallemme on ollut tärkeää nykyisten ja tulevien työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Siksi olemmekin avanneet uusia sisäisiä viestintäkanavia, jotka lisäävät avointa keskustelua Ambanin hallinnon ja konsulttien välillä.

Kevään aikana myös Ambanin tytäryhtiö sai MVP-tuotteensa valmiiksi, ja se on ollut muutaman tyytyväisen asiakkaan käytössä jo muutamia kuukausia. Tytäryhtiön puolella markkinointi ja myynti pyritään käynnistämään voimakkaasti kesän jälkeen, jolloin tavoitteenamme on myös panostaa tuotteen jatkokehitykseen toden teolla.

Kokonaisuudessaan kevät on siis ollut työntäyteinen ja monin tavoin erittäin onnistunut. Haluankin kiittää kaikkia Ambanlaisia ja kumppaneitamme, joiden ansiosta tämä kaikki on onnistunut. Erityiskiitoksen haluan sanoa hallinnolliselle tiimillemme, joka on sinnikkäällä työasenteellaan ylittänyt kaikki mahdolliset odotukset. Tästä on hyvä suunnata juhannuksen viettoon ja hyvin ansaituille kesälomille. Suuntaamme kohti (toivottavasti) yhtä lailla onnistuvaa syksyä!

Hyvää juhannusta kaikille,

Tuomas

Työhyvinvointi: Ura ja innovaatio

Työhyvinvointi: Ura ja innovaatio

Amban Työnantajana

Urapolut Ambanilla rakentuvat sinun kiinnostuksenkohteiden ja tarpeiden mukaan. Pääset mukaan yrittäjähenkiseen tiimiin, jossa voit vaikuttaa. Saat vapautta ja vastuuta, mutta myös mahdollisuuden kehittää ja jakaa osaamistasi tiiviin samanhenkisen porukan kanssa. Pääset vaikuttamaan työhösi sekä yrityksen toimintatapoihin.

Projektivalinnan tärkeys

Työntekijän kyky vaikuttaa työhön sen eri osa-alueilla on suoraan yhdistettävissä hänen hyvinvointiinsa.

Ambanilla haluamme mahdollistaa kaikille heidän toiveitansa vastaavan ympäristön, jotta kukin pääsee toteuttamaan itseään. Me ymmärrämme, että ihminen on kokonaisuus ja kun hän voi työssään hyvin, se heijastuu positiivisesti elämän kaikille osa-alueille.

Luonne, elämäntilanne ja monet muut tekijät vaikuttavat siihen kuinka keskeisessä roolissa työpaikka on kenenkin elämässä. Toiset kaipaavat turvallisen ja mielenkiintoisen työpaikan, kun taas toiset haluavat kehittyä urallaan, haastaa itseään ja oppia uutta nopeatempoisessa ja modernissa ympäristössä. Työ, joka ei vastaa nykyisen elämäntilanteen asettamia tarpeita tai urakehityksen haaveita, vaikuttaa negatiivisesti motivaatioon, hyvinvointiin ja kokonaisvaltaiseen tyytyväisyyteen työpaikalla. Siksi onkin tärkeää, että jokainen konsultti voi itse vaikuttaa projektinsa valintaan.

Mutta kuinka voin vaikuttaa?

Olemme avoimia prosessissamme ja uskomme, että avoin ja molemminpuolinen kommunikaatio vie pitkälle. Kysymme sinulta ”Millainen olisi unelma projektisi?” ja vastauksesi perusteella ehdotamme sinulle mielestämme sopivia projektivaihtoehtoja. Täten pyrimme löytämään kiinnostavia ja oikeanlaisia projekteja, jotka vastaavat sinun toiveitasi. Ole myös tietoinen omista toiveistasi, ja mikäli sinulle suositeltu projekti ei vastaa toiveitasi, ilmaise se selkeästi.

Näin sinä itse voit vaikuttaa projektin valintaan Ambanilla.

Kun projekti ja työntekijän kiinnostus kohtaavat, saa asiakas projektiinsa motivoituneen ja sitoutuneen konsultin, joka on kiinnostunut toteuttamaan ratkaisut parhaalla mahdollisella tavalla. Optimaalisessa tilanteessa konsulttimme tuo projektiin vahvan tietotaidon ja osaamisen, ja pääsee kehittämään omaa osaamistaan projektissa. Kun työntekijä voi työssään hyvin, se näkyy myös hänen tehokkuudessaan sekä työn jäljessä.

Näin kehität uraasi Ambanilla

Urakehitysmahdollisuudet ovat myös monelle tärkeä piirre työpaikan valinnassa. Mielestämme on tärkeä antaa mahdollisuus suunnata osaamistaan itse määritettyyn suuntaan ja tätä kautta edistää omaa urakehitystä. Kun osaamisesi karttuu ja kehityt työssäsi, on sillä positiivinen vaikutus niin sinuun kuin myös koko Ambanin tiimiin.

Urakehityksen tukena Amban etsii sinulle projekteja, jotka edistävät osaamistasi oikeaan suuntaan. Harjoitamme myös ammatillista osaamistasi tukevaa pitkän tähtäimen koulutusta ja sertifiointia, jotka tukevat sinua työssäsi.

Kuten myös projektin valinnassa, on avoimuus ja kommunikaatio urasi ja ammatillisen kehityksesi kannalta tärkeää. Mikäli koet tarvitsevasi koulutusta tai muuta tukemaan tekemistäsi, tuo se rohkeasti esiin ja teemme parhaamme auttaaksemme sinua.

Luo oma polkusi

Innovation Factory on Ambanin oma Innovaatio-ohjelma, jonka tarkoitus on kannustaa Ambanilaisia toteuttamaan omia ideoitaan yhdessä. Innovation Factory antaa sinulle enemmän vapautta, mahdollisuuksia ja valtaa toteuttaa itseäsi. Yksinkertaisemmin sanottuna pääset esittelemään ideoita ja keksintöjä Ambanin tiimille suojatussa ympäristössä, ja saat mahdollisuuden työstää niitä kollegojesi kanssa.

Kun todella haluat vaikuttaa omaan tulevaisuuteesi tai uraasi, on Innovation Factory turvallinen ja matalan riskin vaihtoehto itsesi toteuttamiselle. Tutustu paremmin Innovation Factoryn toimintaan osoitteessa Amban.fi/innovaton-factory.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja hyvää uutta vuotta 2022!

Kiitos kuluneesta vuodesta ja hyvää uutta vuotta 2022!

Suuret kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille Ambanin työntekijöille, yhteistyökumppaneille sekä asiakkaille!

Takana on jälleen yksi onnistunut vuosi ja suuntaamme mieli korkealla kohti vuotta 2022. Tuleva vuosi tuo epäilemättä mukanaan paljon uusia kasvoja ja mielenkiintoisia projekteja.

Olemme myös tyytyväisiä siitä, että jo pitkään odotettu Chatbot alusta, jonka kehittämisessä Amban on ollut avainroolissa, pyritään julkaisemaan alkuvuoden puolella. Kiitos Sinulle kuluneesta vuodesta ja hyvää uutta vuotta 2022!

Joulun tunnelmaa

Joulun tunnelmaa

Joulun tunnelmaa pikkujoulujen merkeissä

Pidimme Ambanin perinteiset pikkujoulut tänä vuonna himan pienemmällä porukalla tutustuen itäisen naapurimaan makuihin venäläisessä Saslik ravintolassa Helsingissä.

Alkuruokana tarjoiltiin maukas Bortštš-keitto ja samalla kävimme läpi Ambanin viime vuoden aikaisia tapahtumia. Mukaan mahtui myös lyhyt demo pian julkaistavasta Chatbot-alustasta, sekä antoisa keskustelu siihen liittyvistä teknologioista.

Pääruokana nautiskelimme naudan ulkofileetä paprikakastikkeella ja valkosipuliperunoilla. Pääruuan kruunasi täyteläinen Malbec-punaviini ja iloinen rupattelu joulusuunnitelmista. Jälkiruokana pöytään kannettiin kolme valtaisaa Uunijäätelökakkua, joiden maku oli vertaansa vailla.

Kohokohtana oli päästä vaihtamaan kuulumisia työkavereiden kesken pitkästä aikaa kasvotusten.

Kiitos onnistuneesta vuodesta kaikille pikkujouluihin osallistuneille ja myös teille, jotka ette päässeet paikan päälle!

Iloista joulunaikaa toivottaen,

Ambanin porukka

Bottihackathon Lohjalla, osa 1

Bottihackathon Lohjalla, osa 1

Vietimme hackathonin Lohjalla mökillä tavoitteena saada tehtyä bottitoimituksia varten erilaisia paketteja, joiden avulla voimme tarjota asiakkaille helpon tavan tehdä botteja omiin tarpeisiinsa. 

Suuntasimme Lohjalle kauppaan ja poimimme mukaamme riittävän määrän evästä ja juomia, joita ilman ei hackathonia tiettävästi pysty suorittamaan 😊

Ensimmäinen päivä 

Ensimmäisenä päivänä pystytimme pilveen virtuaalikoneet, jotta pääsisimme tekemään töitä ympäristössä, jossa kaikki työkalut bottien sekä pakettien tekoon oli esiasennettuna.  

Ja mikäpä se on pitkän päivän päätteeksi mukavampaa, kuin laittaa sauna lämpiämään ja laittaa hyvää ruokaa ja mennä ulkoilmaan lämpimään paljuun rentoutumaan. 

Toinen ja kolmas päivä 

Toisena ja kolmantena päivänä monistimme virtuaalikoneet jokaisen käyttöön identtisinä ja rupesimme rakentamaan paketteja erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Erilaisia käyttökohteita mm. Rekrytointibotti, asiakaspalvelubotti, ajanvarausbotti, sekä HRbotti jne.  

Kolmannen päivän iltana olimme siinä vaiheessa, että pystyimme tekemään botin suoraan paketista ottamalla. Tosin pitää huomata, että olimme tehneet todella paljon pohjatyötä ja hakeneet tietoa eri paikoista ja kokeilleet montaa eri vaihtoehtoa, miten paketteja tehdään. Vihdoin saimme tehtyä mallin, jossa haluttu botti voidaan ottaa “suoraan paketista”, toki viestien muokkaus ja integraatiot täytyy (vielä tässä vaiheessa) tehdä erikseen.  

Tätä juhlistimme erittäin hyvillä pihveillä ja sauna lämpiämään taas. Kun ei enää jaksettu teknistä jumppaa, niin keskustelimme eri aiheista, mitä boteilla voisi tehdä ja yön pimeinä tunteina teimme vielä strategista jumppaa. Siitä sitten paljun kautta unten maille pitkän päivän jälkeen. On se lepo ihan hyvä idea tuollaisen jälkeen 😊 

Neljäs päivä 

Lähtöpäivänä eli neljännen päivän aamuna onnittelimme itseämme siitä, että pääsimme tavoitteeseemme. Olimme päässeet siihen vaiheeseen, että työkalut ja kehitysympäristöt olivat pystyssä ja toiminnallisuuden paketointi ja jakelu olivat toiminnassa. Sen lisäksi kaikilla oli selkeä kuva siitä, miten koko prosessi toimii. 

Kaiken lisäksi saimme ensimmäisen asiakkaan kanssa sovittua aloituspalaverin. Hei, tästähän tulee vielä bisnestä — ja tämän tekeminen on vielä pahuksen mukavaa 😉

On se vaan hienoa tehdä kiehtovaa hommaa, jossa on tulevaisuutta. Kukapa ei haluaisi olla sellaisessa mukana. 

Seuraavaksi 

Seuraavan hackathonin pidämme kohtapuoliin. Siellä aiheena bottistudio ja paljon muuta, mutta siitä lisää seuraavassa blogissa.  

Kysy meiltä ja seuraa blogiamme, miten eri käyttökohteisiin botteja voidaan käyttää. Ja ota yhteyttä myyntimme, mikäli haluat kuulla lisää aiheesta. Tai kysy meidän botista 😉 

Terveisin, 
Bottiporukka