Datan rikastaminen pilvipalvelun avulla

Amban Nordic Oy toteuttaa Autoliitolle palvelun, joka yhdistää autoliiton omaa ja Ilmatieteenlaitoksen avointa dataa. Kehityshankkeen tavoite on kyetä löytämään riippuvuuksia sään ja tietapahtumien välillä.

Yhteistyö Autoliiton kanssa jatkuu edelleen

Ratkaisu on toimittajariippumaton ja voidaan ajaa myös muissa julkisissa pilvissä ja konesalissa. Tuotantoonviennissä ja valvonnassa käytettiin Azure DevOps -palvelua ja Application Insightsia Azure Monitorin yhteydessä. Automaattiset hälytykset ja valvontapaneeli toteutettiin Teams-kanavalle.
Amban sai tehtäväkseen projektin suunnittelun ja palvelun suunnittelun, toteutuksen sekä ylläpidon. Projektin määrittelyvaiheen jälkeen palvelun toteutusta varten käytettäviksi teknologioiksi valittiin Linux, .NET Core, Azure API Management ja Azure Container Instances.

Käytetyt teknologiat ja osaaminen

Linux, .NET Core, Azure API Management, Azure Container Instances, Azure DevOps, Teams, Application Insights, Azure Monitor