Gartner on kansainvälinen, yli 90 maassa toimiva ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys. Se julkaisee vuosittain ennusteen alan trendien kehittymisestä. Poimimme raportista meitä kiinnostavimmat trendit – joko nämä koskettavat sinun työtäsi?

Digitaalisten laitteiden ja sovellusten muodostama verkko (digital mesh) kasvaa edelleen ja on yhä merkittävämpi osa ihmisten töitä ja toimenkuvia. Gartner kuvaa verkon laajenevaksi sarjaksi laitteita, palveluita, alustoja, tietoverkkoja ja ihmisiä, joiden äly ja toiminta yhteen verkotettuna tuottaa älykkäitä, eläviä ja intuitiivisia sovelluksia.

Älykoneet, Internet of Things (IoT) ja big data synnyttävät täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja, jotka perustuvat kehittyneeseen datan tulkintaan ja toiminnan ohjaamiseen sen perustella.

Laitteiden muodostamat verkot (device mesh) sisältävät yhä enemmän skaalautuvia IoT-pohjaisia laitteita. Gartner ennustaa, että seuraavien kolmen vuoden aikana perinteisiltä tietokoneilta ja älypuhelimilta markkinaa valtaavat puettavat laitteet, sensoreita sisältävä kodinelektroniikka sekä liikennettä ja ympäristöä seuraavat ja ohjaavat sensorit ja laitteet.

Tutustu raporttiin:
http://www.gartner.com/technology/research/top-10-technology-trends/