Integraatio

Eri ammattiliitoille ja työttömyyskassoille toteutettiin liitännät hakemusten ja tietojen käsittelyä varten.

Käytännössä ideana oli se, että mikä toteutettiin ennen paperilla, menee nyt nopeasti ja vaivattomasti tietojärjestelmien kautta. Ratkaisun avulla hakemusten käsittelyaika laski noin 70% ja käsin tehtävän työn määrä väheni murto-osaan aikaisemmasta.

Tärkeänä tavoitteena oli, että eri kassat ja liitot saavat järjestelmät käyttöön ketterästi ja nopeasti

Tavoiteaikataulu alitettiin

Tietojen arkaluontoisuuden ja virallisuuden vuoksi projektin keskeisessä osassa oli uudet GDPR-ohjeistukset. Uudet liitännät täytyi muotoilla yhteensopiviksi viranomaispuolelle, jotta lailliset dokumentit voitaisiin siirtää järjestelmien välillä turvallisesti.

Pääteknologiat

Java, AWS, Spring, JavaScript, SQL, Docker, API-kehitys