Järjestelmän käyttöliittymän kehitys

Asiakkaalle toteutettiin sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön eri järjestelmien käyttöliittymäkehitys. Tavoitteena oli tuoda järjestelmä nykyaikaiselle tasolle käyttäen moderneja teknologioita.

Projektin lopputuloksena oli parannettu käyttökokemus ja korkeampi luotettavuus kaikille käyttäjille

Järjestelmän loppukäyttäjiä ovat sekä asiakkaan oma henkilökunta, että yksityiset henkilöt. Onnistuneen projektin seurauksena järjestelmät otettiin menestyksekkäästi käyttöön.

Pääteknologiat

React, JavaScript, SQL