Yrityksen muutoshankkeet tänä päivänä liittyvät useimmiten digitalisuuteen ja digitaaliseen transformaatioon. Vaikka nämä hankkeet ovat usein ICT vetoisia, niin muutos koskettaa ennen kaikkea ihmistä – yrityksen henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita.

Muutosjohtamista tarvitaan, koska totutut toimintatavat muuttuvat ja henkilö voi pelätä työpaikan menetystä tai osaako hän toimia uudessa ’ympäristössä´. Muutos onnistuu vain, jos yritys ja sen johto onnistuu ohjamaan ihmisiä, yhteisöä ja toimintatapoja / kulttuureja haluttuun suuntaan.

Mikäli johto ei osaa kertoa muutoksesta, sen vaikutuksista ja mitä muutoshankkeen myötä konkreettisesti tapahtuu / muuttuu, on riski, että hanke epäonnistuu henkilöstön heikon sitoutumisen vuoksi.

Muutosjohtaminen on ihmisten johtamista yrityksen matkalla/kehityshankkeessa tämänhetkisestä tilanteesta pisteeseen X tavoitteena on yleensä paremmin tuottava liiketoimi, jossa henkilöstön käyttöön tuodaan uusia toimintatapoja ja työkaluja. Muutosten nopeus kiihtyy jatkuvalla tahdilla haastaen henkilöstön jaksamisen ja uuden omaksumisen. Muutosjohtaminen on noussut yritysten kriittiseksi toiminnaksi.

Meiltä löydätte kokeneita muutosjohtajia, jotka ovat työskennelleet kymmenissä vaativissa hankkeissa.