Projektin keskeisimpiä rooleja on hanke- tai projektipäällikön toimi. Hän toimii usein tulkkina tai viestin välittäjänä liiketoiminnan ja ICT:n välillä, vastaa projektin suunnittelusta ja että projekti etenee suunnitelman mukaisesti.

Matkan varrella saattaa tulla yllätyksiä, joihin kukaan ei ole pystynyt varautumaan; kuten sairastapaukset, työpaikan vaihdot, erilaiset odotukset esim. järjestelmän ominaisuuksista. Projektipäällikön tehtävänä on reagoida poikkeamiin tai muuttuvaan tilanteeseen, viestiä siitä ohjausryhmälle, projektiryhmälle ja muille sidosryhmille, selvittää yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa, miten odottamaton tilanne hoidetaan mahdollisimman pienillä vaikutuksilla suunnitelmaan sisältäen aikataulun ja kustannukset.

Kiperissä tilanteissa kokenut projektipäällikkö pysyy rauhallisena, kommunikoi ja hakee ratkaisua tilanteeseen. Hän sitouttaa, kuuntelee ja välittää saamansa ja havaitsemansa tiedon tai asian eri sidosryhmille. Ja tietää koko ajan, missä ’tilassa’ projekti on sekä suunnitelmaan peilaten että tiedostaen, minkälainen ’henki’ projektissa vallitsee.

Kokenut projektipäällikkö on projektihallinnan ammattilainen, mutta hän on myös erittäin hyvä tulkitsemaan signaaleja, esim. muutosvastarintaa. Projektihallinnan lisäksi tarvitaan aina tiimin johtamista, avointa kommunikointia kaikkien sidosryhmien kanssa, ja monia muita taitoja, joita kertyy vain kokemuksen kautta.
Meidän projektipäällikkömme ovat johtaneet kymmeniä erilaisia projekteja (perinteisellä vesiputousmallilla että ketteriä menetelmiä hyödyntäen) ennen kuin ovat liittyneet yritykseemme.

Kaikilla projektipäälliköillämme on sertifikaatit, vuosien kokemus erilaisista hankkeista mukaanlukien monitoimittajahankkeet sekä suosituksia useilta asiakkailta eri toimialoilta.