1. Toimittajastrategia; autamme teitä analysoimaan, valitsemaan ja toteuttamaan yrityksellenne sopivin toimittajaympäristö huomioiden mm. tarpeenne, yrityksenne toimialan, koon, arvot ja toimintamallit.

2. Kilpailutus; autamme teitä kilpailuttamaan mm. kehityshankkeenne, ylläpidon ja laitetoimittajat. Riippuen tarpeestanne voimme auttaa teitä koko kilpailutusprosessin – tarjouspyynnön kirjoittamisesta sopimuksen allekirjoittamiseen – tai osan prosessista esimerkiksi pisteyttää toimittajien vastaukset tarjouspyyntöön ja laittaa ne paremmuusjärjestykseen. Esitämme tarvittaessa toimittajalle lisäkysymyksiä.

3. Neuvottelut ja sopimuksen laatiminen; autamme teitä neuvotteluissa loppusuoralle päässeen / päässeiden toimittajien kanssa sekä laatimaan sopimuksen valitun toimittajan kanssa. Kiinnitämme erityisesti huomiota teidän ja toimittajan toimintatapojen ja kommunikoinnin yhteensopivuuteen, kuinka tärkeä asiakas olisitte toimittajalle (joka yleensä heijastuu vasteaikoina kysymyksiinne erityisesti silloin kun kaikki ei suju kuten oli suunniteltu), toimialaosaamiseen, referensseihin samankaltaisissa projekteissa, ehdotetun tiimin kokoonpanoon, hinnoitteluun (hinta ja hinnoittelumalli) , KPIt, avoimuuteen ja kulttuurien yhteensopivuuteen. Sopimusneuvottelussa katsomme, että se on ehtoineen (esim. sanktio, jos projekti viivästyy) teille hyvä ja mahdollisimman joustava.

4. Yhteistyön arvioiminen kehitysehdotusten kera; autamme teitä arvioimaan yhteistyön nykyisten toimittajien kanssa eri osa-alueilla mm. kommunikointi, proaktivisuus ja saavutettavuus. Osa-alueet, joissa näemme kehitettävää, käymme kanssanne läpi.

5. Projektin aikana ja sen lopussa toimittajan arviointi; projektin lopussa suosittelemme vahvasti, että toimittaja arvioidaan projektitoimituksen eri osa-aluiden osalta, jotta teidän on helpompi kommunikoida ja antaa palautetta toimittajalle, mikä toimi projektissa hyvin ja mitä osa-alueita on jatkossa kehitettävä. Jos kyseessä on laaja, kompleksinen, pitkäkestoinen projekti (todennäköisesti monitoimittajaprojekti), niin kokemuksemme mukaan on hyvä tehdä arviointi esim. kunkin projektivaiheen jälkeen