Amban Työnantajana

Urapolut Ambanilla rakentuvat sinun kiinnostuksenkohteiden ja tarpeiden mukaan. Pääset mukaan yrittäjähenkiseen tiimiin, jossa voit vaikuttaa. Saat vapautta ja vastuuta, mutta myös mahdollisuuden kehittää ja jakaa osaamistasi tiiviin samanhenkisen porukan kanssa. Pääset vaikuttamaan työhösi sekä yrityksen toimintatapoihin.

Projektivalinnan tärkeys

Työntekijän kyky vaikuttaa työhön sen eri osa-alueilla on suoraan yhdistettävissä hänen hyvinvointiinsa.

Ambanilla haluamme mahdollistaa kaikille heidän toiveitansa vastaavan ympäristön, jotta kukin pääsee toteuttamaan itseään. Me ymmärrämme, että ihminen on kokonaisuus ja kun hän voi työssään hyvin, se heijastuu positiivisesti elämän kaikille osa-alueille.

Luonne, elämäntilanne ja monet muut tekijät vaikuttavat siihen kuinka keskeisessä roolissa työpaikka on kenenkin elämässä. Toiset kaipaavat turvallisen ja mielenkiintoisen työpaikan, kun taas toiset haluavat kehittyä urallaan, haastaa itseään ja oppia uutta nopeatempoisessa ja modernissa ympäristössä. Työ, joka ei vastaa nykyisen elämäntilanteen asettamia tarpeita tai urakehityksen haaveita, vaikuttaa negatiivisesti motivaatioon, hyvinvointiin ja kokonaisvaltaiseen tyytyväisyyteen työpaikalla. Siksi onkin tärkeää, että jokainen konsultti voi itse vaikuttaa projektinsa valintaan.

Mutta kuinka voin vaikuttaa?

Olemme avoimia prosessissamme ja uskomme, että avoin ja molemminpuolinen kommunikaatio vie pitkälle. Kysymme sinulta ”Millainen olisi unelma projektisi?” ja vastauksesi perusteella ehdotamme sinulle mielestämme sopivia projektivaihtoehtoja. Täten pyrimme löytämään kiinnostavia ja oikeanlaisia projekteja, jotka vastaavat sinun toiveitasi. Ole myös tietoinen omista toiveistasi, ja mikäli sinulle suositeltu projekti ei vastaa toiveitasi, ilmaise se selkeästi.

Näin sinä itse voit vaikuttaa projektin valintaan Ambanilla.

Kun projekti ja työntekijän kiinnostus kohtaavat, saa asiakas projektiinsa motivoituneen ja sitoutuneen konsultin, joka on kiinnostunut toteuttamaan ratkaisut parhaalla mahdollisella tavalla. Optimaalisessa tilanteessa konsulttimme tuo projektiin vahvan tietotaidon ja osaamisen, ja pääsee kehittämään omaa osaamistaan projektissa. Kun työntekijä voi työssään hyvin, se näkyy myös hänen tehokkuudessaan sekä työn jäljessä.

Näin kehität uraasi Ambanilla

Urakehitysmahdollisuudet ovat myös monelle tärkeä piirre työpaikan valinnassa. Mielestämme on tärkeä antaa mahdollisuus suunnata osaamistaan itse määritettyyn suuntaan ja tätä kautta edistää omaa urakehitystä. Kun osaamisesi karttuu ja kehityt työssäsi, on sillä positiivinen vaikutus niin sinuun kuin myös koko Ambanin tiimiin.

Urakehityksen tukena Amban etsii sinulle projekteja, jotka edistävät osaamistasi oikeaan suuntaan. Harjoitamme myös ammatillista osaamistasi tukevaa pitkän tähtäimen koulutusta ja sertifiointia, jotka tukevat sinua työssäsi.

Kuten myös projektin valinnassa, on avoimuus ja kommunikaatio urasi ja ammatillisen kehityksesi kannalta tärkeää. Mikäli koet tarvitsevasi koulutusta tai muuta tukemaan tekemistäsi, tuo se rohkeasti esiin ja teemme parhaamme auttaaksemme sinua.

Luo oma polkusi

Innovation Factory on Ambanin oma Innovaatio-ohjelma, jonka tarkoitus on kannustaa Ambanilaisia toteuttamaan omia ideoitaan yhdessä. Innovation Factory antaa sinulle enemmän vapautta, mahdollisuuksia ja valtaa toteuttaa itseäsi. Yksinkertaisemmin sanottuna pääset esittelemään ideoita ja keksintöjä Ambanin tiimille suojatussa ympäristössä, ja saat mahdollisuuden työstää niitä kollegojesi kanssa.

Kun todella haluat vaikuttaa omaan tulevaisuuteesi tai uraasi, on Innovation Factory turvallinen ja matalan riskin vaihtoehto itsesi toteuttamiselle. Tutustu paremmin Innovation Factoryn toimintaan osoitteessa Amban.fi/innovaton-factory.