Leanware Oy: Pilvikustannusten optimointi

Leanware Oy: Pilvikustannusten optimointi

Amban Nordic Oy toteutti alkuvuodesta menestyksekkään pilvikustannusten optimointiprojektin Leanware Oy:lle. Cost Optimization -palvelumme avulla tunnistimme 20,5% säästöpotentiaalin asiakkaan Azure ympäristössä, ja saavutetut säästöt ylittivät palvelun kustannukset moninkertaisesti jo ensimmäisen vuoden aikana.

Mistä on kysymys?

Kokemuksemme lukuisista asiakasprojekteista on osoittanut, että yritysten pilvikustannukset ovat usein merkittävästi tarvittavaa korkeammat. Syynä tähän on usein riittämätön tuntemus eri valintojen vaikutuksesta kustannuksiin. Tämän seurauksena yritysten pilvikustannukset voivat huomaamatta paisua tuhansia euroja tarvittavaa suuremmiksi.

Ambanilla olemme syventyneet Azuren kustannusrakenteeseen ja resurssikohtaisiin parhaisiin käytäntöihin. Tämän avulla olemme kehittäneet kustannusoptimointipalvelun, joka auttaa asiakkaitamme ymmärtämään pilvensä kulurakenteen ja tekemään kannattavampia päätöksiä päivittäessään vanhoja tai luodessaan uusia resursseja.

Amban Cloud Cost Optimization

Ympäristöanalyysi

Projekti käynnistyi Leanware Oy:n pilviympäristön analyysilla. Amban Nordic Oy:n Advisory-asiantuntijat suorittivat kartoituksen ympäristöstä, sen reusursseista ja kustannuksista. Tämän jälkeen ympäristön jokaista resurssia tarkasteltiin yksityiskohtaisesti ja kunkin resurssin osalta määritettiin suositeltavat toimenpiteet kustannusten optimoimiseksi. Suositeltavien toimenpiteiden lisäksi kullekkin resurssille määritettiin kriittisyys taso.

Toimenpidesuunnitelman luominen

Ympäristö analyysin pohjalta asiantuntijamme laativat yksityiskohtaisen toimenpidesuunnitelman, joka sisältää tiedot nykyisistä kustannuksista, kalleimmista resursseista ja potentiaalisista säästöistä eri kategorioissa. Suunnitelman tarkoituksena on luoda selkeä polku nykytilanteesta kannattavampaan liiketoimintaan pilvikustannusten osalta. Toimenpidesuunnitelma on jaoteltu toimenpide ryhmiin, jotka määräävät missä järjestyksessä resursseille suositellut muutokset täytyy toteuttaa maksimaalisen säästön saavuttamiseksi.

Toimenpidesuunnitelman läpikäynti asiakkaan kanssa

Projektin päätteeksi Ambanin Lead Advisor kävi yksityiskohtaisesti läpi toimenpidesuunnitelman ja kustannussäästöt Leanware Oy:n kanssa. Tässä vaiheessa asiakkaalla oli mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmasta ja tarvittaessa suunnitelmaa muokattiin asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Amban Cloud Cost Optimization

Palvelusta saadut hyödyt

Leanware Oy saavutti merkittäviä säästöjä pilvikustannuksissaan ja samalla optimoi pilviympäristönsä resurssien käytön. Tämän ansiosta yritys voi jatkossa keskittyä ydinliiketoimintaansa ja kasvattaa sen tehokkuutta entisestään. Säästöjen lisäksi Leanware on saanut käyttöönsä arvokasta tietoa pilvikustannusten hallintaan ja optimointiin liittyvistä parhaista käytännöistä, joiden avulla he voivat jatkossa tehdä entistä parempia päätöksiä pilviympäristönsä hallinnassa.

Terveiset

Kiitos Leanwaren tiimille onnistuneesta ja toimivasta yhteistyöstä!

Tilaa palvelu
Oletko valmis kasvattamaan tuottojasi karsimalla kustannuksiasi?
Ota yhteyttä meidän myyntiin +358 50 313 2191 ja anna Ambanin auttaa sinua tekemään perusteltuja päätöksiä pilviympäristösi optimoimiseksi.
yhteystiedot

Muutosjohtaminen

Muutosjohtaminen

Yrityksen muutoshankkeet tänä päivänä liittyvät useimmiten digitalisuuteen ja digitaaliseen transformaatioon. Vaikka nämä hankkeet ovat usein ICT vetoisia, niin muutos koskettaa ennen kaikkea ihmistä – yrityksen henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita.

Muutosjohtamista tarvitaan, koska totutut toimintatavat muuttuvat ja henkilö voi pelätä työpaikan menetystä tai osaako hän toimia uudessa ’ympäristössä´. Muutos onnistuu vain, jos yritys ja sen johto onnistuu ohjamaan ihmisiä, yhteisöä ja toimintatapoja / kulttuureja haluttuun suuntaan.

Mikäli johto ei osaa kertoa muutoksesta, sen vaikutuksista ja mitä muutoshankkeen myötä konkreettisesti tapahtuu / muuttuu, on riski, että hanke epäonnistuu henkilöstön heikon sitoutumisen vuoksi.

Muutosjohtaminen on ihmisten johtamista yrityksen matkalla/kehityshankkeessa tämänhetkisestä tilanteesta pisteeseen X tavoitteena on yleensä paremmin tuottava liiketoimi, jossa henkilöstön käyttöön tuodaan uusia toimintatapoja ja työkaluja. Muutosten nopeus kiihtyy jatkuvalla tahdilla haastaen henkilöstön jaksamisen ja uuden omaksumisen. Muutosjohtaminen on noussut yritysten kriittiseksi toiminnaksi.

Meiltä löydätte kokeneita muutosjohtajia, jotka ovat työskennelleet kymmenissä vaativissa hankkeissa.

Projektihallinta (hanke- tai projektipäällikkö)

Projektihallinta (hanke- tai projektipäällikkö)

Projektin keskeisimpiä rooleja on hanke- tai projektipäällikön toimi. Hän toimii usein tulkkina tai viestin välittäjänä liiketoiminnan ja ICT:n välillä, vastaa projektin suunnittelusta ja että projekti etenee suunnitelman mukaisesti.

Matkan varrella saattaa tulla yllätyksiä, joihin kukaan ei ole pystynyt varautumaan; kuten sairastapaukset, työpaikan vaihdot, erilaiset odotukset esim. järjestelmän ominaisuuksista. Projektipäällikön tehtävänä on reagoida poikkeamiin tai muuttuvaan tilanteeseen, viestiä siitä ohjausryhmälle, projektiryhmälle ja muille sidosryhmille, selvittää yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa, miten odottamaton tilanne hoidetaan mahdollisimman pienillä vaikutuksilla suunnitelmaan sisältäen aikataulun ja kustannukset.

Kiperissä tilanteissa kokenut projektipäällikkö pysyy rauhallisena, kommunikoi ja hakee ratkaisua tilanteeseen. Hän sitouttaa, kuuntelee ja välittää saamansa ja havaitsemansa tiedon tai asian eri sidosryhmille. Ja tietää koko ajan, missä ’tilassa’ projekti on sekä suunnitelmaan peilaten että tiedostaen, minkälainen ’henki’ projektissa vallitsee.

Kokenut projektipäällikkö on projektihallinnan ammattilainen, mutta hän on myös erittäin hyvä tulkitsemaan signaaleja, esim. muutosvastarintaa. Projektihallinnan lisäksi tarvitaan aina tiimin johtamista, avointa kommunikointia kaikkien sidosryhmien kanssa, ja monia muita taitoja, joita kertyy vain kokemuksen kautta.
Meidän projektipäällikkömme ovat johtaneet kymmeniä erilaisia projekteja (perinteisellä vesiputousmallilla että ketteriä menetelmiä hyödyntäen) ennen kuin ovat liittyneet yritykseemme.

Kaikilla projektipäälliköillämme on sertifikaatit, vuosien kokemus erilaisista hankkeista mukaanlukien monitoimittajahankkeet sekä suosituksia useilta asiakkailta eri toimialoilta.

Toimittajastrategia

Toimittajastrategia

1. Toimittajastrategia; autamme teitä analysoimaan, valitsemaan ja toteuttamaan yrityksellenne sopivin toimittajaympäristö huomioiden mm. tarpeenne, yrityksenne toimialan, koon, arvot ja toimintamallit.

2. Kilpailutus; autamme teitä kilpailuttamaan mm. kehityshankkeenne, ylläpidon ja laitetoimittajat. Riippuen tarpeestanne voimme auttaa teitä koko kilpailutusprosessin – tarjouspyynnön kirjoittamisesta sopimuksen allekirjoittamiseen – tai osan prosessista esimerkiksi pisteyttää toimittajien vastaukset tarjouspyyntöön ja laittaa ne paremmuusjärjestykseen. Esitämme tarvittaessa toimittajalle lisäkysymyksiä.

3. Neuvottelut ja sopimuksen laatiminen; autamme teitä neuvotteluissa loppusuoralle päässeen / päässeiden toimittajien kanssa sekä laatimaan sopimuksen valitun toimittajan kanssa. Kiinnitämme erityisesti huomiota teidän ja toimittajan toimintatapojen ja kommunikoinnin yhteensopivuuteen, kuinka tärkeä asiakas olisitte toimittajalle (joka yleensä heijastuu vasteaikoina kysymyksiinne erityisesti silloin kun kaikki ei suju kuten oli suunniteltu), toimialaosaamiseen, referensseihin samankaltaisissa projekteissa, ehdotetun tiimin kokoonpanoon, hinnoitteluun (hinta ja hinnoittelumalli) , KPIt, avoimuuteen ja kulttuurien yhteensopivuuteen. Sopimusneuvottelussa katsomme, että se on ehtoineen (esim. sanktio, jos projekti viivästyy) teille hyvä ja mahdollisimman joustava.

4. Yhteistyön arvioiminen kehitysehdotusten kera; autamme teitä arvioimaan yhteistyön nykyisten toimittajien kanssa eri osa-alueilla mm. kommunikointi, proaktivisuus ja saavutettavuus. Osa-alueet, joissa näemme kehitettävää, käymme kanssanne läpi.

5. Projektin aikana ja sen lopussa toimittajan arviointi; projektin lopussa suosittelemme vahvasti, että toimittaja arvioidaan projektitoimituksen eri osa-aluiden osalta, jotta teidän on helpompi kommunikoida ja antaa palautetta toimittajalle, mikä toimi projektissa hyvin ja mitä osa-alueita on jatkossa kehitettävä. Jos kyseessä on laaja, kompleksinen, pitkäkestoinen projekti (todennäköisesti monitoimittajaprojekti), niin kokemuksemme mukaan on hyvä tehdä arviointi esim. kunkin projektivaiheen jälkeen